Guajiro
Not much has been found on the Guajiro Indians of Venezuala
My Life among Guajiro Indians Poems about my life among the nomadic Indians of the Guajira Peninsula of Venezuela